Dokumenter årsmøte 2018

 


DAGSORDEN

1:    Godkjenning av innkalling

2:    Valg av dirigent

3:    Valg av møtesekretær

4:    Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5:    Godkjenne årsmelding

6:    Godkjenne regnskap

7:    Godkjenne budsjett

8:    Behandle innkomne forslag: ingen innkomne forslag

9:    Valg

Årsmelding:AÌŠRSMØTE 18.pdf

Budsjett 2018: Skjermbilde 2018-03-04 kl. 21.22.41.png

Resultat SIL Håndball 2017.pdf