INFORMASJON FRA SPORTSLIG UTVALG

 

 

Info Sportslig utvalg.

 

Klubben vår vokser og har fått mange nye spillere og trenere til årets rekord sesong med hele 20 lag påmeldt i seriespill.

Sesongen er kommet godt i gang sportslig og vi har hatt en rekke fantastiske arrangement som viser igjen i sosiale media, det må vi fortsette med.

 

Hospitering mellom lagene er kommet i gang og vi har også gutter som nå prøver ser i 2 div herrer gjennom vårt samarbeid med Bergsøy.

 

For at klubben skal nå sine mål er det bestemt å gjennomføre en årlig miljøundersøkelse for hvert lag fra og med G/ J 16 og oppover hvert år før nyttår.

Denne undersøkelsen vil bli sendt ut i midten av desember og er en viktig kanal for tilbakemeldinger til Sportslig utvalg på om det er ting vi må endre på.

 

Klubben ønsker også å minne om klubbkortet på G Max. Her får handballgruppa en % bonus av omsetning som er på klubbkortene til våre medlemmer, så husk det i julehandelen.

Inntektene fra dette dekker tape, klister, medisin bager + div forbruksutstyr til lagene og er blitt en viktig inntekts kilde for oss.

Se vedlagt link. http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid=256ADE80-EC54-4072-87F0-A8A2036D91C9

 

 

Til våren håper klubben å ha på plass en ressurs som kan hjelpe de yngste trenerne i trening og kamp, og være med på å bidra til at trener rollen blir enklere å ta for flere.

Vi trenger flere motiverte trenere fra våre eldre lag til de yngste lagene, samtidig som klubben også jobber med å nå sine mål for dommere. På begge områder håper vi å ha på plass ressurser tidlig neste år.

 

 Fortsatt god sesong.

 

Hilsen

Su Spjelkavik handball.