Styret

Informasjon fra styret 2013/2014

 

Spjelkavik håndball konstituerte 4. april 2013 nytt styre. Valgkomitéen har hatt en utfordrende jobb med å få på plass kandidater, men kom i mål noe på overtid.

Publisert: 29.08.2013

Styrets sammensetning  

Leder: Runar Hjelle

Sekretær: Kari M Andreassen

Kasserer/ webansvarlig: Erland Reite

Leder Yngres: Torbjørn Ness

Styremedlem: Frode Bøe Hatlelid.

 

Leder Senior er ubesatt inntil laget er etablert.

 

Alle medlemmene i styret har barn som er aktive i håndballgruppa. Vi representerer ulike lag, og mener det er positivt for organisasjonen.

Vi vil avholde månedlige styremøter, og referat fra møtene vil bli publisert på hjemmesiden.

 

Saker til styremøtene kan meldes til handball@spjelkavikil.no

 

Den nye hjemmesideplattformen til idrettslaget er lansert, men er fortsatt under utforming. Håndballen sine sider skal være skikkelig oppe å gå til sesongstart.

 

Kari M Andreassen fortsetter i jobben som kontoransatt ca 5t/uke.

 

Styret oppfordrer alle lag til å avholde foreldremøte før sommerferien, slik at ressurspersoner rundt lagene er på plass til oppstart.

Alle lag skal ha oppmann, arrangementsansvarlig og medlem i ressursgruppen. Navn på disse personene meldes til handball@spejelkavikil.no