Flytte kamp?

 

Alle lag oppfordres til å gå gjennom terminlister tidlig i sesongen og sjekke for kollisjoner. Hvis dere må flytte kamper så skal søknad om omberamming skje i god tid, senest 10 dager før oppsatt kamp.  

Se eldre nyheter