J-14

Referat fra foreldremøte 15.09.16

REFERAT FRA FORELDREMØTE J2003 15/9-16
TILSTEDE: Trond, Sigve, Jan Ove, Walter, Kari, Janicke, Geir, Gunnar, Synnøve, Marie Helene, Merita, Ingelin og Kristin
1. info om treningshverdagen:
Sif Kalvø er i hovedsak «ansatt» som trener for J14. Hun legger plan for opplegg på alle treningene, og veileder resten av teamet. Treningene fungerer godt!

2. Serien 2016/2017
Det er meldt på ett lag i J14, 2002-kullet er kun 7-8 spillere, så de vil ha beghov for at noen av våre jenter hospiterer opp. Dette vil gå på rundgang, men bare jenter som er klar for det, og som trener godt, vil være aktuelle.
Det er meldt på 2 j13 lag. Disse lagene skal spille i ulik divisjon, der det forventes større motstand i pulje 1 enn i pulje 2. Det vil bli satt opp «basisgrupper» for det enkelte lag for en periode fremover, for å gjør helgene litt forutsigbare.
ALLE SPILLERE SKAL HA ET KAMPTILBUD, og målet er å tilby kamptilbud på riktig nivå.
Jan Ove, Trond og Sigve er ansvarlig for kampavvikling, de fordeler seg slik at det alltid er en av dem på benken.

3. Skade/ sykdom
Dersom en spiller er syk eller har en kortvarig skade, trenger hun ikke å komme på trening. Spillere som har mer langvarige plager, får hjelp av Walter til å sette opp alternativ trening. Det er ikke ønskelig at «halve laget» skal sitte på tribuna eller være på styrkerommet. Alternativ trening skal være styrt, så en unngår «syklubb». Er dere i tvil, kan dere ta kontakt med trenerne.
Viktig å motivere jentene til å delta i håndballøktene, det er der vi blir bedre!
Et godt treningsgrunnlag er en forutsetning for å kunne spille kamp, dvs at en bør trene godt i uka før kamp.

4. Sonesamlinger
2003-kullet skal nå inn i kretsens system for talentutvikling. Det vil bli plukket ut spillere som får delta på treninger/ samlingen i kretsregi (det er snakk om få spillere pr samling). Sigve vil følge aktuelle spillere på dette.
Viktig å informere jentene om at det kan bli mulighet senere dersom de ikke blir tatt ut nå. Dersom dere ønsker mer info om dette, finner dere noe info på https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge...
Prinsippet 2003-kullet skal følge i år, er trenerskole.


5. CUP
Det ble tatt opp om vi ønsker å melde oss på til Fredsrikstadcup i pinsen. Foreldregruppa landa på at det var nok med en langtur til våren, og det blir da fellscupen (ikke bestem hvor det blir). Vi synes likevel det er viktig med en «happening» i mai/juni, for å holde motivasjonen etter serieslutt. Dette jobber vi videre med.

Foreldregruppa ble enige om at vi ikke skal ha fokus på dugnader for å få inn penger(vi ønsker ikke å selge ting..).


6. Sosialt!
Det er viktig at alle jentene har det bra på trening og kamp. Vi vet at det foregår en del klikking og slengbemerkninger i garderobe/ utenom trening, og dette ønsker vi å få bukt med. Vi kommer til å følge nøye med på dette, og oppfordrer alle til å være obs. Spillerne informeres om at det er nulltoleranse for slikt, og at vi spillere som ikke ivaretar sine lagvenninner ikke får spille kamp!!

SOSIALKOMITEEN VIL DRA I GANG SOSIALE ARRANGEMENT FOR JENTENE :)

7. Støtteapparat j2003
Trenere: Sigve, Jan Ove, Trond og Walter
Lagledere: Janicke Berns og Kari Andreassen
Sosialkomite: Synnøve Sandsberg Wiig og Bente Welle
Arrangement: Christian Absalonsen og Gunnar Breivik 
 
Trenere
Jan Ove Lange916 94 721
 
Trond Walde Andreassen91128031
 
Sigve Siem416 55 908
 
Lagledere
Kari M Andreassen41849038
 
Janicke Berns45266016