TEKNIKKMERKET I HÅNDBALL

 
  • 1 / 2

  • 2 / 2

Fredag 9.mai inviterer klubben aktive håndballspillere fom g/j 10 år tom g/J14 år til å gjennomføre
prøvene til teknikkmerket.

Publisert: 03.05.2014

Teknikkmerket i håndball er først og fremst  laget for å motivere  spillerne

til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på hvor viktig det er å trene på detaljer.

Dette er ingen konkurranse mellom spillerne, men en arena hvor det legges vekt på sentrale teknikker

i håndballspillet og hvor alle klarer ett av merkene. I tillegg markerer klubben med dette at sesongen

2013 / 14 er ved veis ende, og ønsker derfor at flest mulig deltar for å bidra til at vi får en sosial og

artig aktivitet på tvers av aldersgruppene.

Her kan du lese mer om teknikkmerket. 

Aktiviteten foregår i Borgundhallen. 

• Kl. 1630 – 1830 Spillere f. 2002 – 2004

• Kl. 1830 – 2030 Spillere f. 1999 – 2001

• Utdeling av merket skjer etter øvelsene er gjennomført

• Servering av frukt og drikke

• Ta med egen ball

• Kr. 50,- per spiller betales ved oppmøte

• Vel møtt til en sosial og aktiv fredag ettermiddag!

 

Ved spørsmål e.a. ta kontakt med Yngres Leder, Torbjørn Ness tlf. 4124 8118 (torbjoern.ness@tesa.com)